ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO
KT-PALVELU OY
Y:0725651-9
Pääsivulle
Yhteystiedot
Me
Asuminen ja omistaminen
Lomakkeet
Omistajan vaihtuessa
Juridiikka
Mysteerilaatikko
Portal
Tietosuoja

 

OMISTAJA VAIHTUU

 

Tässä muutamia vinkkejä kun olet myymässä tai ostamassa asuntoa isännöimästämme taloyhtiöstä.


Asunnon myyminen

Huoneiston myyntiä varten tarvitset myyntimateriaalin, jonka yhtenä osana isännöitsijäntodistus on. Materiaali sisältää myös taloyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen, viimeisimmän tilinpäätöksen, energiatodistuksen sekä kunnossapitotarveselvityksen.

Huomaathan, että isännöitsijätodistusta ei voida antaa ellei omistustasi ole merkitty osakeluetteloon. Merkinnän tekeminen edellyttää, että olet toimittanut varainsiirtoveroilmoituksen isännöitsijälle.

Asuntoa myytäessä on hyvä muistaa, että isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus eivät anna tietoa taloyhtiöstä muille kuin taloyhtiön osakkaille. Näin ollen ostajaehdokkaiden tulisi esittää yhtiötä ja asuntoa koskevat kysymyksensä asunnon myyjälle ja myyjä tarvittaessa tiedustelee lisätietoja isännöitsijältä.


Kauppakirja

Asunnon myyntiä koskevassa kauppakirjassa on hyvä sopia selkeästi ajankohta, jolloin huoneiston hallinta siirtyy myyjältä ostajalle sekä siitä, mistä ajankohdasta lukien ostaja vastaa vastikkeen maksamisesta. Helpointa on sopia vastikkeen maksuvelvollisuuden siirtyminen kuukauden vaihteeseen.

Kauppakirja tulisi toimittaa isännöitsijälle mahdollisimman pikaisesti kaupanteon jälkeen. Kauppakirjassa olisi hyvä mainita myös myyjän ja ostajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite, jotta voimme tarvittaessa ottaa helposti yhteyttä.


Varainsiirtoveroilmoitus

Isännöitsijälle on toimitettava varainsiirtoveroilmoitus, joka on edellytyksenä omistuksesi merkitsemiselle osakeluetteloon. Paperisessa varainsiirtoveroilmoituksessa tulee olla Verohallinnon leima tai sen tulee olla kiinteistövälittäjän allekirjoittama. Sähköisesti tehdyssä varainsiirtoveroilmoituksessa tulee näkyä Verohallinnon vastaanottokuittaus. Myös ensiasunnon ostajan on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus


Vesimittarit

Jos taloyhtiössä huoneistoihin on asennettu vesimittarit ja veden kulutus laskutetaan osakkailta mittarilukemien perusteella, on vesimittarilukemat otettava talteen myös huoneiston vaihtaessa omistajaa. Myyjän tulee huolehtia vesimittarien luennasta ja tilattava tarvittaessa huoltomies lukemaan mittarit.


Kuolinpesä

Kun huoneisto siirtyy osakkaan kuoleman johdosta kuolinpesälle, isännöitsijälle tulee viipymättä ilmoittaa kuolinpesän osakkaiden nimet ja yhteystiedot sekä kuolinpesän edustajan tiedot. Näin varmistetaan, että taloyhtiön lähettämät viestit, kutsut ja vastikelaskut löytävät helposti perille.


Perinnönjako, testamentti, ositus ja lahja

Jos huoneisto vaihtaa omistajaa perinnönjaon, testamentin, osituksen tai lahjan nojalla, on isännöitsijälle toimitettava viipymättä selvitys, jotta omistajanvaihdos saadaan kirjattua taloyhtiön osakerekisteriin. Selvitykseen tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi osakekirja siirtomerkintöineen, peru-, perinnönjako-, ositus-, tai lahjakirja tai testamentti sekä kuolemantapauksissa vainajan sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatin vahvistama. Jos asunto-osakkeen saamiseen on osituksessa tai perinnönjaossa käytetty pesän ulkopuolisia varoja, on toimitettava myös varainsiirtoveroilmoitus.


Huoneistotietojärjestelmä

Vuodesta 2019 alkaen Suomessa otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä eli osakehuoneistorekisteri. Tämä tarkoittaa, että paperisista osakekirjoista luovutaan ja osakkeiden omistaja- ja panttausmerkinnät muuttuvat sähköisiksi.

Ensimmäisessä vaiheessa taloyhtiö siirtää osakeluettelonsa sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Siirtämisen mahdollistava rajapinta isännöintijärjestelmän ja Maanmittauslaitoksen välillä avattaneen Maanmittauslaitoksen mukaan keväällä 2021. Osakeluettelon siirto on tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun osakeluettelo on siirretty osakehuoneistorekisteriin, osakekirja mitätöidään ja sähköinen omistajamerkintä vahvistetaan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Osakas voi myös oma-aloitteisesti hakea sähköistä omistajamerkintää, mutta vasta sen jälkeen kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon sähköiseen järjestelmään.

Lisätietoa huoneistotietojärjestelmästä löydät esimerkiksi osakehuoneistorekisteri.fi-sivulta. Hankkeessa ovat osallisena Maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto sekä Väestörekisterikeskus.

Omistajan vaihtuessa