ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO
KT-PALVELU OY
Y:0725651-9
Pääsivulle
Yhteystiedot
Me
Asuminen ja omistaminen
Lomakkeet
Omistajan vaihtuessa
Juridiikka
Mysteerilaatikko
Portal
Tietosuoja

 

ASUMINEN JA OMISTAMINEN

 

Tässä kerromme hyödyllistä ja tärkeää tietoa liittyen asumiseen ja omistamiseen isännöimissämme taloyhtiössä. Lukuiloa!


Taloyhtiön hallinto

Asunto-osakeyhtiössä ylin päättävä toimielin on osakkeenomistajista koostuva yhtiökokous. Yhtiökokous päättää yhtiön kannalta tärkeimmistä asioista kuten yhtiövastikkeesta, huomattavista remonteista, tilintarkastajan valinnasta, vastuuvapauksista sekä muista merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Useimmissa taloyhtiöissä tilikausi on kalenterivuosi ja yhtiökokous järjestetään keväällä. Yhtiökokouskutsu toimitetaan osakkaille viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

Jos haluat saada yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, ilmoita siitä kirjallisesti isännöitsijälle tai hallitukselle hyvissä ajoin, mieluiten heti tilikauden päätyttyä, jotta hallitukselle jää riittävästi aikaa asian käsittelyyn ja valmisteluun, ja asia saadaan sisällytettyä yhtiökokouskutsuun.

Yhtiökokous myös valitsee asunto-osakeyhtiölle hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Yhtiön juoksevaa hallintoa hoitaa puolestaan hallituksen valitsema isännöitsijä.


Taloyhtiön isännöitsijä

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Voit ottaa yhteyttä isännöitsijään esimerkiksi asiakirjatilauksissa sekä vastikkeita koskevissa asioissa. Myös mahdollisista taloyhtiössä havaituista epäkohdista, kuten järjestyshäiriöistä, on hyvä ilmoittaa isännöitsijälle.


Vastikkeiden maksaminen

Taloyhtiöissämme vastikkeet ja käyttökorvaukset erääntyvät maksettavaksi aina kuluvan kuukauden 5. päivänä. Vastikelasku lähetetään osakkaille kerran vuodessa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, ja lasku sisältää seuraavan 12 kuukauden maksut.

Huoneiston vaihtaessa omistajaa lähetämme vastikelaskun uudelle osakkaalle heti kun olemme saaneet tiedon omistajanvaihdoksesta. Käytäthän vastikkeita maksaessasi aina laskussa näkyvää viitenumeroa.

Vastikkeet voidaan laskuttaa myös e-laskuna tai suoramaksuna. E-laskusopimuksen voit tehdä omassa verkkopankissasi. Käytä tällöin maksun yksilöintitietona laskussa näkyvää viitenumeroa. Jos et käytä verkkopankkia ja haluat vastikemaksun menevän suoraan tililtäsi, voit tehdä suoramaksua varten sopimuksen pankkikonttorissasi.


Huoneiston lainaosuus ja tonttiosuus

Voit halutessasi maksaa huoneistoosi kohdistuvan yhtiölainan velkaosuuden kokonaisuudessaan milloin tahansa mutta lainan koronvaihtumispäivinä pankin kulut saattavat olla alhaisemmat. Velkaosuuden maksamista varten tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään, joka laatii tarkan laskelman yhtiölainan velkaosuuden määrästä.

Jos taloyhtiö sijaitsee valinnaisella vuokratontilla, kohdistuu jokaiseen huoneistoon tonttiosuus. Osakas voi joko lunastaa tonttiosuutensa tai maksaa osuutta tontinvuokrasta vastikkeena. Huoneistokohtainen tontin lunastus käsitellään taloyhtiön yhtiökokouksessa ja mahdollisuus tonttiosuuden maksamiseen on kerran vuodessa. Lunastusoikeutta käytettäessä on maksettava koko huoneistokohtainen lunastusosuus kerralla.


Huoltoyhtiö

Lähes kaikissa taloyhtiöissämme kiinteistön huolto- ja kunnossapitotöistä vastaa huoltoyhtiö. Huoltoyhtiön tehtäviin kuuluu muun muassa erilaiset korjaukset talon yleisissä tiloissa ja huoneistoissa, ulkoalueiden kunnossapito kuten lumityöt ja hiekoitus sekä kiinteistön tekniikasta huolehtiminen.

Huoltoyhtiölle on aina ilmoitettava kun havaitset tai epäilet jotain vikaa kiinteistön tai huoneiston rakenteissa, perusjärjestelmissä (esim. vesi, lämpö, sähkö, ilmanvaihto), yleisissä tiloissa tai piha-alueella. Ilmoitus tulee aina tehdä suoraan huoltoyhtiölle ja on myös hyvä muistaa, että osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollisuus ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan vioista. Turhia ilmoituksia ei ole vaan huoltoyhtiöön kannattaa aina ottaa yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa tai on huonosti.

Huoltoyhtiö huolehtii myös oven avaamisesta, jos olet unohtanut avaimet kotiin. Tästä syystä onkin tärkeää, että huoltoyhtiöllä on ajantasainen tieto huoneiston asukkaista.

Oman huoltoyhtiösi yhteystiedot löydät esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululta.


Huoneiston kunnossapito

Asunto-osakeyhtiössä vastuu huoneiston ja taloyhtiön kunnossapidosta jakaantuu osakkaan ja taloyhtiön kesken. Pääsääntönä on, että osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluu huoneistonsa sisäosat kuten esimerkiksi lattian, seinien ja katon pintamateriaalit, kaapistot, komerot ja muut kalusteet sekä huoneistossa olevat laitteet kuten jääkaapin, lieden ja kiukaan korjaus.

Taloyhtiö puolestaan vastaa muun muassa rakenteiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta sekä muista huoneiston ulkopuolella olevista osista. Huomaathan kuitenkin, että taloyhtiösi yhtiöjärjestys saattaa sisältää poikkeavia määräyksiä vastuunjaosta.

Voit myös tiedustella taloyhtiösi huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, onko vian korjaaminen taloyhtiön vai osakkaan vastuulla.


Huoneiston tai huoneistopihan muutostyöt

Jos olet aikeissa tehdä huoneistossasi remonttia tai muutostöitä, on työstä tehtävä kirjallinen ilmoitus isännöitsijälle. Lähes kaikista huoneiston remonteista on tehtävä muutostyöilmoitus, ainoastaan huoneiston maalaus ja tapetointi voidaan tehdä ilman ilmoitusta. Erityisesti silloin kun muutostyössä kosketaan taloyhtiön perusjärjestelmiin kuten sähkö- tai vesijärjestelmiin (esim. hanan tai kiinteän sähkövalaisimen vaihtaminen), on ilmoitus annettava.

Huomaathan että ilmoitus on annettava myös silloin, jos suunnittelet muutostöitä huoneistopihallesi. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi terassin, aitojen tai kaiteiden rakentaminen sekä kasvien istuttaminen tai poistaminen.

Ilmoituksessa on kerrottava ainakin tiedot remontista ja remontin tekijästä. Mitä laajemmasta remontista on kyse, sitä tarkemmin tiedot on annettava remontin suunnitelmista, urakoitsijasta ja työnjohtajista. Voit liittää muutostyöilmoitukseen urakoitsijan tarjouksen työselosteineen.

Muutostyöilmoitus on annettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista eikä remonttia saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö antaa lausunnon asiassa. Tarkempaa tietoa muutostyöilmoituksen sisällöstä saat isännöitsijältä.

Remontteihin ja muutostöihin liittyy olennaisesti myös niiden valvonta. Asunto-osakeyhtiöllä on velvollisuus valvoa, että osakkaan teettämät remontit suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti, rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta sekä noudattaen taloyhtiön, toisen osakkeenomistajan tai viranomaisen asettamia ehtoja. Osakas vastaa valvonnasta aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.


Ilmalämpöpumpun asentaminen

Ilmalämpöpumpun asentaminen huoneistoon edellyttää muutostyöilmoitusta ja ilmoitus on annettava hyvissä ajoin ennen työn tekemistä. Lisäksi osakas sitoutuu vastaamaan laitteesta ja sen kunnossapidosta täysimääräisesti.

Joissain taloyhtiössä ilmalämpöpumppujen asentaminen on kielletty kokonaan. Tarkista oman taloyhtiösi kanta ilmalämpöpumppuihin isännöitsijältä.


Sähköauton lataaminen

Sähköauton tai ladattavan hybridin lataaminen ei välttämättä ole vielä mahdollista taloyhtiössäsi. Onkin hyvä huomata, että latausmahdollisuuden järjestämiseen saattaa kulua aikaa useita kuukausia, mikäli latauspisteiden rakentamista joudutaan käsittelemään yhtiökokouksessa tai sähköjärjestelmiin on tehtävä muutoksia. Kannattaa tarkistaa omalta isännöitsijältä onko lataaminen mahdollista taloyhtiössä tai miten se olisi toteutettavissa.


Jätteenkeräys

Kotitalousjätteet tulisi taloyhtiön jätehuoneessa lajitella niihin kuuluviin astioihin eikä jätteitä saa jättää astioiden ulkopuolelle lojumaan. Astioihin kuulumattomat jätteet kuten elektroniikka ja huonekalut tulee itse viedä pois esim. Sortti-asemalle. Ylimääräinen jäte aiheuttaa turhia lisäkustannuksia taloyhtiölle ja osakkaille.

Pahvijätteen kierrätyksessä on huomioitava, että pahvipakkaukset on litistettävä kunnolla ennen astiaan laittamista, jotta astia tulee täytettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Asuminen ja omistaminen