ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO
KT-PALVELU OY
Y:0725651-9
Pääsivulle
Yhteystiedot
Me
Asuminen ja omistaminen
Lomakkeet
Omistajan vaihtuessa
Juridiikka
Mysteerilaatikko
Portal
Tietosuoja

 

TIETOSUOJA

 

Tässä kerromme lyhyesti KT-Palvelu Oy:ssä ja taloyhtiöissämme noudatettavista tietosuojaperiaatteista. Olemme informoineet rekisteröityjä suoraan minkälaisia henkilötietoja heistä kerätään ja miten niitä käsitellään. Taloyhtiösi isännöitsijä toimittaa sinulle pyydettäessä tarkemman selvityksen taloyhtiösi tietosuoja-asioista sekä vastaa henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin.

Henkilötietoja kerätään vain tiettyä tarkoitusta varten ja tiedot tallennetaan vain tarpeellisilta osin. Henkilötietojen käsittelylle on aina laillinen peruste. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehdimme Tietosuojasta.

Taloyhtiö kerää henkilötietoja pääsääntöisesti kolmeen eri käyttötarkoitukseen: osakeluetteloon, muutostyörekisteriin sekä asukasluetteloon. Näihin rekistereihin henkilöstä kirjataan nimi, yhteystiedot ja muut välttämättömät henkilötiedot. KT-Palvelu Oy:llä ei ole omaa asiakas- tai markkinointirekisteriä, johon osakkaiden tai asukkaiden henkilötietoja kerättäisiin. Tämä verkkopalvelu ei käytä evästeitä. Lomakkeille täytetyt tiedot muodostavat sähköpostiviestin eikä niitä tallenneta muutoin mitenkään.

Kerätyt henkilötiedot saadaan taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään, ja lisäksi tietoja voidaan päivittää viranomaislähteistä. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin laki edellyttää tai kuin on välttämätöntä tiettyä tarkoitusta varten.

Henkilötietoja käsittelevät taloyhtiössä ja KT-Palvelu Oy:ssä vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen oikeus. Henkilötietojen käsittelyssä kunnioitetaan rekisteröidyn yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot on suojattu asianmukaisesti.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille. Sinulla on muun muassa oikeus tarkistaa mitä tietoja sinusta on kerätty sekä oikeus pyytää virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti isännöitsijälle.

Tietosuoja